Heim

Åsne og Pål

København 28. juni 2014

 

Me giftar oss!

 

Etter snart 10 år saman er det mange som meiner at det er på tide, men sidan me ikkje er av dei mest oppmerksomheitssøkande har me valt å halda sjølve vigsla i løyndom i København. Me ynskjer likevel å feira hendinga saman med familie og vener, og ynskjer dykk difor hjarteleg velkomen til fest på Voss.

 

På denne sida finn de alt de treng å vita om vigsla i København, festen på Voss og overnattingsmogelegheitar der. Om de ynskjer å gje oss noko, så finn de også forslag til det:-)

 

Om de mot formodning ikkje skulle finna svar på alt de lurar på, må de ikkje nøla med å ta kontakt.

 

Copyright © Åsne og Pål